arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Thonny logifailide analüüsi automatiseerimine
Nimi Age Roosi
Kokkuvõte Programmeerimisülesannete lahendamise protsessi uurimine võib anda kasulikku informatsiooni õppijate käitumismustrite kohta ja õppematerjalide täiustamiseks. Thonny logifailide analüüsimine on üks võimalus vajalike andmete kogumiseks. Kuna logifailid on mahukad, siis on mõtet analüüs automatiseerida. Siinse bakalaureusetöö raames koostati tarkvara Thonny logifailide automaatseks analüüsimiseks, mille abil tuuakse välja näiteks õppijal esinenud veateated, kleebitud tekstid ja ülesannete lahendamise aeg. Tarkvaral on kaks väljundit – graafiline liides ja CSV-failid.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Eno Tõnisson, Heidi Meier
Kaitsmise aasta 2019
PDF