Thonny logifailide analüüsi automatiseerimine

Nimi
Age Roosi
Kokkuvõte
Programmeerimisülesannete lahendamise protsessi uurimine võib anda kasulikku informatsiooni õppijate käitumismustrite kohta ja õppematerjalide täiustamiseks. Thonny logifailide analüüsimine on üks võimalus vajalike andmete kogumiseks. Kuna logifailid on mahukad, siis on mõtet analüüs automatiseerida. Siinse bakalaureusetöö raames koostati tarkvara Thonny logifailide automaatseks analüüsimiseks, mille abil tuuakse välja näiteks õppijal esinenud veateated, kleebitud tekstid ja ülesannete lahendamise aeg. Tarkvaral on kaks väljundit – graafiline liides ja CSV-failid.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Eno Tõnisson, Heidi Meier
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF