arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Ethereumi blokiahela ja Hyperledger Burrow blokiahela võrdlev analüüs
Nimi Villem-Oskar Ossip
Kokkuvõte Käesolevas bakalaureusetöös tutvustatakse plokiahela tehnoloogiat, võrreldakse kahte erinevat platvormi, Ethereum ja Hyperledger Burrow, luukse kaks detsentraalsed rakendust ning viimasena analüüsitakse, kas on praktiline rakendada Hyperledger Burrow platvormi keerukamatele rakendustele nagu näiteks Caterpillar. Töö raames tutvustatakse plokiahela ja hajusraamatu tehnoloogiaid. Järgnevalt selgitatakse miks ja mis põhjustel antud tehnoloogiad võrdleva analüüsi tegemiseks valiti. Analüüs põhineb kahe näidisrakenduse võrdlemisel, näidates mis on peamised erinevused ja sarnasused Ethereum ja Hyperledger Burrow vahel.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Orlenys López Pintado
Kaitsmise aasta 2019
PDF