Programmeerimisülesannete lahendamisel tekkivate Thonny logifailide korrastamine

Nimi
Villem Tõnisson
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö raames valmis Pythoni-programm Thonny programmeerimiskeskkonna koostatud logifailide korrastamiseks. Korrastamise all mõeldakse logifailide lahtipakkimist arhiivifailidest ning ülesannete kaupa eraldamist. Programm loodi eesmärgiga lihtsustada logide kontrollimist ainetes, kus kasutatakse Thonnyt, ja et lihtsustada logide korrastamist nende uurimiseks teadustöös. Käesolev töö annab ülevaate programmi võimalustest ja kasutamisest.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Eno Tõnisson, Heidi Meier
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF