arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Programmeerimisülesannete kogu gümnaasiumi valikkursusele „Tarkvaraarendus“
Nimi Sandra Puusepp
Kokkuvõte Programmeerimise õpetamisel tuleb tähelepanu pöörata probleemilahenduse oskusele. Selle omandamisel mängib ülesannete lahendamine olulist rolli. Bakalaureusetöö eesmärk on koostada programmeerimisülesannete kogu gümnaasiumi uuele valikkursusele „Tarkvaraarendus“. Osa ülesandeid piloteeriti kooli programmeerimise tundides. Töö esimeses pooles antakse ülevaade programmeerimise algõppest, Eesti koolides programmeerimisainete läbiviimisel kasutatavatest materjalidest ja programmeerimisülesannete koostamise teooriast. Teises pooles kirjeldatakse ülesannete koostamise ja piloteerimise metoodikat ning antakse ülevaade valminud ülesannetest ja nende modifitseerimisest.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Eno Tõnisson, Tauno Palts
Kaitsmise aasta 2019
PDF