Programmeerimisülesannete kogu gümnaasiumi valikkursusele „Tarkvaraarendus“

Nimi
Sandra Puusepp
Kokkuvõte
Programmeerimise õpetamisel tuleb tähelepanu pöörata probleemilahenduse oskusele. Selle omandamisel mängib ülesannete lahendamine olulist rolli. Bakalaureusetöö eesmärk on koostada programmeerimisülesannete kogu gümnaasiumi uuele valikkursusele „Tarkvaraarendus“. Osa ülesandeid piloteeriti kooli programmeerimise tundides. Töö esimeses pooles antakse ülevaade programmeerimise algõppest, Eesti koolides programmeerimisainete läbiviimisel kasutatavatest materjalidest ja programmeerimisülesannete koostamise teooriast. Teises pooles kirjeldatakse ülesannete koostamise ja piloteerimise metoodikat ning antakse ülevaade valminud ülesannetest ja nende modifitseerimisest.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Eno Tõnisson, Tauno Palts
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF