arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kasutajaliidese animatsiooni mõju kasutajamugavusele majutusasutuste broneerimise mobiilirakendustes
Nimi Kristina Meister
Kokkuvõte Animatsioonide kasutamine kasutajaliidese disainis kogub aina rohkem populaarsust. Kasutajaliidese animatsioonide mõju veebilehtede kasutajamugavusele on küll palju uuritud, kuid mõju mobiilirakendustele on teadmata. Selle bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida kasutajaliidese animatsioonide mõju majusutasutuste broneerimise mobiilirakenduste kasutajamugavusele. Antud töö käigus uuritakse nii üldist kasutajamugavust kui ka tõhusust ja mõjusust.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Maria Angelica Medina Angarita
Kaitsmise aasta 2019
PDF lisad