Java programmide staatiline intervallanalüüs raamistikus Põder

Nimi
Andre Sinisalu
Kokkuvõte
Staatiline programmianalüüs on meetod programmide uurimiseks eesmärgiga tuvastada programmis vigu või kontrollida koodi kvaliteeti ilma programmi käivitamata. Käesoleva bakalaureusetööga luuakse staatilise analüüsi raamistikku Põder intervallanalüüsi moodul, millega on võimalik kontrollida ja analüüsida täisarvuliste muutujate käsitlust Java programmides. Selleks antakse lugejale ülevaade staatilise analüüsi teoreetilisest lahendusest ja matemaatilisest võreteooriast ning kirjeldatakse JVM (Java Virtual Machine) baitkoodi. Töö praktilises osas luuakse eelnevalt kirjeldatud teooriale toetudes intervallanalüüsi moodul. Moodulit testitakse testprogrammide komplektiga näidates, et moodul on suuteline JVM-baitkoodiks kompileeritud programmides leidma täisarvuliste muutujate käsitlemisel tekkinud vigu.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Kalmer Apinis
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF