Mitmemõõtmeline analüüs mõistmaks avalikkuse arusaama tervise algatuse suhtes ühe projekti näitel

Nimi
Joosua Adler
Kokkuvõte
Tõsiste vigastustega või surmaga lõppevate liiklusõnnetuste üks suurimatest põhjustajatest linnades on kiiruse ületamine. Sellega seoses käivitas Ühendkuningriigi valitsus tervisele orienteeritud transpordialgatuse mitmetes kohtades, tehes ettepaneku vähendada kiirusepiiranguid 20 miilini tunnis, et vähendada ohvrite arvu ja liiklusmahtu. Koos sellega paraneks ohutustunne ja suureneks inimeste füüsiline aktiivsus. On läbi viidud mitmeid uuringuid, et mõista kiiruse mõju õnnetustes ja liiklusohutuses. Tulemused on näidanud, et madalam kiiruspiirang linnades muudab liikluse ohutumaks. Bakalaurusetöös analüüsitakse sotsiaalmeedia andmeid, võttes aluseks Twitteri postitused, et mõista üldsuse taju kiirusepiirangu 20 miili tunnis suhtes. Andmed koosnevad Twitteri postitustest, mis on tehtud 2015.a veebruarist 2017.a märtsini. Analüüs viidi läbi hoiakute kaeve ja sotsiaalvõrgustiku analüüsi teel. Analüüsi tulemused näitasid, et inimesed reageerisid muudatusele positiivselt ja aktsepteerisid ohutuse ja tervise nimel uue kiirusepiirangu.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Rajesh Sharma, Ruth Hunter
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF