Muusika genereeriminenärvivõrkude abil

Nimi
Tambet Uutsalu
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärk oli luua muusikat genereeriv programm, mis suudaks seda teha mitmele heliloojale ning stiilile omaselt, luues kõigepealt taktide põhine struktuur ning selle põhjal üksikud noodid.Töö tulemusena valmis programm, mis võimaldab genereerida muu-sikat, kasutades seitsmel erineval andmestikul treenitud mudeleid.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Aller
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF