arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Digitaalse tõendusmaterjali allikad nutiseadmetes sõidukijuhi tähelepanu hajumise uurimiseks
Nimi Lukáš Bortník
Kokkuvõte Liiklusõnnetuste uurimisel tuleb arvestada võimalusega, et õnnetuse põhjuseks võis olla autojuhi tähelepanu hajumine mobiilseadme kasutamise tõttu. Tänasel päeval kohtuekspertiisis kasutatavad lahendused ei võimalda anda põhjalikku ülevaadet seadme kasutaja täpse käitumise osas. Lisaks on nutiseadmetesse salvestunud andmed tihti ebapüsivad võides hävineda nii kasutaja tegevuse kui operatsioonisüsteemi töö tagajärjel. Käesoleva magistritöö eesmärk on uurida võimalikke tõendusmat- erjalide allikaid, mis aitaksid tõendada juhi tähelepanu hajumist või mittehajumist.
Töö keskendub Android operatsioonisüsteemiga seadmetele, täpsemalt dumpsys kaudu omandatavatele andmetele ning uurib võimalusi tõestamaks mobiilseadme käsitsemist kasutamata selleks kasutaja isiklikke andmeid. Töös tutvustatakse meetodit, kuidas eristada taustasündmusi tahtlikust seadme kasutamisest, muuhulgas sotsiaalmeedia kasutamine, helistamine, sõnumite saatmine, muu sisu sirvimine ning ka võimalikud hilisemat ekspertiisi takistavad tegevused. Meetod aitab tuvastada ka VoIP programmidega (Viber, Messenger, WhatsApp, Signal või Telegram) tehtud kõned. Lisaks kasutaja tegevusele eristatakse mitmeid süsteemseid tominguid, nende seas seadistuse muutmine,
seadme aku laadimine, kontodest sisse või välja logimine ja seadme ühenduvuse ajalugu (traadita võrgud ja Bluetooth). Autojuhid kasutavad helistamiseks erinevaid juhtmevabu tehnoloogiaid, välja töötatud meetod suudab eristada täpset kõne tegemise viisi – seade ise, juhtmega ühendatud kõrvakomplekt või Bluetooth kaudu ühendatud auto. Töö sisaldab juhtumiuuringuid, mis analüüsivad esitatud meetodit simuleeritud liiklusõnnetuste korral. Lisaks edukale juhi tähelepanu hajumise tuvastamisele, näitavad juhtumiuuringud viise, kuidas väljatöötatud metoodit kasutada reaalelulisetes situatsioonides, soovitusi kulu vähendamiseks menetlemisel ning pakub välja edasise uurimustöö suundi.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d) Pavel Laptev, Satish Narayana Srirama
Kaitsmise aasta 2019
PDF