Aju aktiivsuse analüüs otsuste tegemise vältel

Nimi
Mari Liis Velner
Kokkuvõte
Orbitofrontaalne ajukoor (OFC) on aju ees istuv piirkond, mille toimimist ei ole suudetud täielikult mõista. Siiski on see selgelt seotud otsuste tegemisega, nagu on näidatud paljudes viimastel aastakümnetel läbi viidud neuroloogiauuringutes. Saez jt [1] on oma viimases uuringus leidnud tõendeid selle kohta, et OFC kõrge sagedusega aktiivsus (HFA) 70-200 Hz vahel on otseselt seotud käitumisreaktsioonidega otsuste tegemisel. Näiteks näitasid Saez jt, et mõned HFA modulatsioonid korreleeruvad inimese valikuga ja tagajärgedega lihtsa kihlveo mängus. Saez jt viisid läbi analüüsi ühe muutujaga lineaarse regressiooniga, ennustades HFA väärtusi korraga ühest ülesandega seotud parameetrist, et leida elektroode, mis kodeerivad otsuste tegemisega seotud informatsiooni. Antud magistritöö keskendus Saez jt tulemuste ja analüüsi laiendamisele, rakendades mitmemõõtmelisi meetodeid, et avastada keerulisi signaale ja olulisi mustreid neuroloogilistes andmetes. Selleks kasutati 600 erineval andmekogumil kanoonilist korrelatsioonianalüüsi ja klasterdamist, et leida mustreid elektroodide aktiivsusmõõdetes ja käitumuslike reaktsioonide keerukaid kombinatsioone kodeerituna inimaju signaalides. Lisaks kasutati masinõppemeetodeid, et analüüsida patsientide käitumissuundumusi riskivõtmise suhtes hasartmänguülesandes ja ennustada närviandmetest ülesandega seotud sündmusi nagu võitmine, kaotamine ja riskivõtmine. Enamiku meetoditega saavutati mõõdukad kuni head tulemused, kuid põhjalikum analüüs on siiski vajalik, et saada täielik arusaam sellest, kuidas orbitofrontaalse ajukoore aktiivsus põhjustab inimkäitumist otsuste tegemisel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Raul Vicente Zafra
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF