arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Eesti firmade palgalise ebavõrdsuse uurimine
Nimi Kevin Kanarbik
Kokkuvõte Palgaline ebavõrdsust on põhjalikult uuritud üle maailma, kuid Eesti üldist palgalist ebavõrdsust on vähem uuritud. Antud riik on huvitav, kuna riigi sisemine palgaline ebavõrdsus on kõrge ja sooline palgalõhe on kõige suurem Euroopas. Käesoleva töö eesmärk on empiiriliselt uurida Eesti tööandjate ja töötajate ühendatud andmeid aastatest 2006 kuni 2014, et leida korrelatsioon
firmasisene palgaline ebavõrdsuse ja teiste firma omaduste vahel. Andmed samuti uuriti lineaarse regressiooniga ja teiste prognoosivate mudelitega. Teisejärguline eesmärk on leida korrelatsioon palgalise ebavõrdsuse ja firma kasvu vahel. Me avastasime, et palgaline ebavõrdsus sõltub tihti firma majandusharust ja regioonist ning palgaline ebavõrdsus on pidevalt
langenud aastast 2006 kuni 2014. Lisaks leiti, et palgaline ebavõrdsus on mõõdukalt seotud firma kasvuga, suurusega ja keskmise palgaga.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Rajesh Sharma, Jaan Masso
Kaitsmise aasta 2019
PDF