Praktiliste ülesannete koostamine gümnaasiumile teemal „Infoturve“

Nimi
Omar Purik
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö raames koostati õppematerjalid gümnaasiumiastme valikkursusena praktilise infoturbe õpetamiseks. Valmis neljateistkümnest topeltunnist koosnev kursus, mis keskendub Windows 10 turvamisele, kuid käsitleb ka veebibrausereid, Linuxit ning nutisead-meid. Ülesannetes tutvustatavad rakendusprogrammid ning sätted aitavad kaitsta aktuaalsete infoturbe ohtude vastu ning materjalides jagatavaid juhiseid saab rakendada ka väljaspool kursust oma seadmeid turvates.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Kristjan Krips, Tauno Palts
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF