arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Praktiliste ülesannete koostamine gümnaasiumile teemal „Infoturve“
Nimi Omar Purik
Kokkuvõte Bakalaureusetöö raames koostati õppematerjalid gümnaasiumiastme valikkursusena prakti-lise infoturbe õpetamiseks. Valmis neljateistkümnest topeltunnist koosnev kursus, mis keskendub Windows 10 turvamisele, kuid käsitleb ka veebibrausereid, Linuxit ning nutisead-meid. Ülesannetes tutvustatavad rakendusprogrammid ning sätted aitavad kaitsta aktuaalsete infoturbe ohtude vastu ning materjalides jagatavaid juhiseid saab rakendada ka väljas-pool kursust oma seadmeid turvates.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Kristjan Krips, Tauno Palts
Kaitsmise aasta 2019
PDF