Masinaõppe kasutamine Plejaadide uute liikmete leidmiseks

Nimi
Alina Vorontseva
Kokkuvõte
Avatud täheparv on gravitatsiooniliselt seotud tähtede rühm, mis liiguvad läbi ruumi ja millel on sama päritolu. Üks kuulsamaid täheparve, mida võib palja silmaga näha, on Plejaadid. Klastrite moodustumise ja arengu täpseks modelleerimiseks peavad teadlased täpselt teadma klastri liikmeid, et neid analüüsi kaasata. Erinevalt klastri südamikule lähedastest tähtedest, klastri keskpunktist kaugemal asuvaid tähti on raske kategoriseerida ja neid tihti valesti loetakse iseseisvateks tähedeks.
Selles lõputöös masinõppe abil otsitakse Plejaadide potentsiaalseid liikmeid tundmatu tähtede hulgast. Näitame et spektriandmetest ei piisa liikmesuse selgeks määramiseks, kuigi koos tähtede asukoha ja kiirusega on võimalik saada õigeid tulemusi.
Meie poolt 22 soovitatud Plejaadi liikmekandidaadi positsioonid, kiirused ja atmosfääri parameetrid on sarnased Plejaadide tähtedega. Suurimate ennustatavama võimsusega omadused on positsioonid ja Fe/H, M/H ja C/Fe suhed.
Spektraalomadustel baseeruv mudel on suutnud leida palju rohkem tähti, mille keemiline koostis on sarnane plejaadidega. See fakt et mõned ennustatud tähed on kauged klastri keskpunktist (rohkem kui 20 pc), tõestab, et alinut spektraalomadused ei ole piisavalt diskrimineerivad, et eraldada ühe konkreetse klastri liikmed. Siiski sellel mudelil oli piisav täpsus katseandmetes: 0.957. Ennustamise jaoks olulisemad omadused on N/Fe, C/Fe ja Teff.
Lõputöö raames saadud tulemused on kasulikud suurte tulevaste taevavaatluste jaoks. See peaks märkimisväärselt vähendama klastrikandidaatide arvu ja muutma üksikasjalikud liikmelisuse uuringud paremini hallatavaks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Raul Vicente Zafra, João Alves
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF