Afiinse aritmeetika implementatsioon Haskellis

Nimi
Joosep Jääger
Kokkuvõte
Intervalliaritmeetika ja afiinne aritmeetika on meetodid numbrilises analüüsis, mis võimaldavad läbi viia arvutusi arvuvahemikega. Kuna intervallarvutustega kaasnevad ebatäpsused, on võetud kasutusele afiinne aritmeetika, mis paljudel juhtudel annab täpsema vastuse.
Töö käigus valmis Haskellis teek, mis võimaldab kasutada afiinset aritmeetikat teistes Haskelli programmides. Uus teek on loodud nii, et kasutajal on võimalikult keeruline selle kasutamisel vigu teha. Programmi korrektsuse tagamiseks kirjutati afiinse aritmeetika matemaatiliste omaduste põhjal testid.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Dominique Unruh, Alisa Pankova
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF Lisad