Väleda tarkvaraarenduse meeskondade fookusfaktor ja hüperproduktiivsus: kaheksa avatud lähtekoodiga projekti uuring

Nimi
Khaled Nimr Charkie
Kokkuvõte
Väleda tarkvaraarenduse meeskondade produktiivsuse parandamiseks ja mõistmiseks on võimalik kasutada erinevaid vahendeid, mis monitoorivad projekti kasulikkust. Hiljutistest uuringutest selgunud uued metoodikad ja mõõdikud, mis edendavad väleda tarkvararenduse meekondades produktiivsuse kasvu, peaks nende mõõdikute kasutamisega kaasnema neid mõjutavate tegurite põhjalik mõistmine. Käesolevas magistritöös analüüsitakse JIRA andmehoidlatest saadud kaheksa avatud lähtekoodiga projekti andmestikku. Töö käigus kalkuleeritakse välja kaks produktiivsuse mõõdikut, fookustegur ja kiiruse kasv. Nende mõõdikute väärusi kasutades liigitatakse projektide tulemused ülitõhusateks ja tervislikeks. Lisaks uuriti projektitegureid, nagu meeskonna suurus, uute meeskonnaliikmete arv ja sprintide pikkus. Lõputöö eesmärgiks on kirjeldada produktiivsuse mõõdikute, neile vastavate olekute ja projektitegurite vahelisi erinevusi. Tulemused näitasid, et hüperproduktiivsete ja hüpoproduktiivsete meeskondade suuruste vahel esinesid statistiliselt olulised erinevused, samas kui projektitegurite, tervislike ja ebatervislike sprintide vahel ei esine statistiliselt olulisi erinevusi. Lõputöö toob välja ka mõndade mõõdikute piirangud ja neile vastavad olekud pärast nende rakendamist reaalse avatud lähtekoodiga projektide andmetel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Ezequiel Scott
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF