arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Sigfoxi ja NB-IoT võrgud (võrgu analüüs) Eestis: Uuring Taltechi ülikoolilinnakus ja Tartu ülikoolis, Delta ja Paabeli hoonetes
Nimi Nishant Poddar
Kokkuvõte Madala energiatarbega laivõrkudest (LPWAN) on saanud asjade interneti oluline tehnoloogia, kuna need pakuvad raadiosidet kilomeetrite ulatuses ja patareide mitmeaastast kestvust. See lõputöö tutvustab kahe LPWAN-tehnoloogia - NB-IoT ja Sigfoxi katvuse analüüsi ja mõõtmise tulemusi, mis viidi läbi ülikoolilinnakutes kahes Eesti suuremas linnas, s.o Tartus ja Tallinnas. Katsetes käsitleti kahte Eestis turul olevat NB-IoT operaatorit ja ühte Sigfoxi operaatorit. Enamik olemasolevast kirjandusest NB-IoT võrgu kohta on
piirdunud RSSI-põhise katvusanalüüsiga. Kuid RSSI pole enamasti LTE-põhiste tehnoloogiate, sealhulgas NB-IoT, hindamiseks piisav. Seega, NB-IoT leviala uurimisel võetakse arvesse kolme parameetrit: RSSI, RSRP ja RSRQ. Olukordades, kus RSSI väärtused pole saadaval, põhineb katvuse analüüs RSRP ja RSRQ väärtustel. Sigfoxi leviala puhul lähtume oma analüüsis ainult RSSI faktuuridest Sigfoxi võrgus. Mõlemat tehnoloogiat hinnatakse sise-, välitingimustes ja sügaval siseruumides / maa-aluses keskkonnas, et saada ülevaade nende võrgu katvusest erinevates tingimustes. Meie tulemused näitavad, et nii Sigfoxi kui ka NB-IoT välitingimuste stsenaariumide korral saavutatakse hea või suurepärane katvus kuni 0% -lise paketikaotusega. Sisestsenaariumi korral täheldati Sigfoxis siiski vähe paketikadu, samas kui NB-IoT-s ei täheldatud pakettide kadusid, isegi nõrgema katvuse korral. Võimalik, et taasedastuste tõttu, mis on NB-IoT oluline omadus, mis muudab selle töökindlamaks kui selle konkurentsivõimelised LPWAN-tehnoloogiad.
Kuid sügaval siseruumides asuvate maa-aluste stsenaariumide korral registreeriti NB-IoT katvuse katkestused, eriti Tartus, mis näitab selle nõrgemat katvust selles linnas.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Jakob Mass, Sikandar Khan
Kaitsmise aasta 2020
PDF