arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Laboripakett: visuaalse GUI testimine
Nimi Aleks Kožajev
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on praktikumimaterjalide loomine visuaalse graafilise liidese testimise kohta aine "Tarkvara testimine (LTAT.05.006)" jaoks, mida loetakse Tartu Ülikoolis. Töös kirjeldatakse loodud materjale, analüüsitakse tudengite, kes osalesid praktikumis 2020 aasta kevadsemestril, tagasisidet ja tähistatakse võimalike arenduskohti.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta 2020
PDF