arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Riigiasutuse pärandsüsteemi täiendamise juhtumianalüüs
Nimi Joosep Heinmets
Kokkuvõte Käesolev bakalureusetöö annab ülevaate konkreetse näite varal Eesti Vabriigi riigiasutuse aktiivses kasutuses oleva pärandsüsteemi täiendamise protsessist. Töö kirjeldab probleemi äri- ja tehnilist analüüsi, lahenduse tarkvaraarendust, muudatuste testimist ja toodangukeskkonnas kasutusele võtmist.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2020
PDF