Praktikumimaterjal: Stohhastiline testimine

Nimi
Tiit Hendrik Piibeleht
Kokkuvõte
Antud bakalaureusetöö eesmärk on luua praktikumimaterjalid ühiktestide automatiseeritud genereerimiseks kasutades Randoopi aine “Tarkvara Testimine” (LTAT.05.006) raames Tartu Ülikoolis. Töö annab ülevaate materjalidest ja ülesannetest. Praktikum viidi läbi 2020 kevadsemestril. Tagasiside koguti ja analüüsiti ning tehti soovitused täiendusteks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF Lisad