arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Praktikumimaterjal: Stohhastiline testimine
Nimi Tiit Hendrik Piibeleht
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöö eesmärk on luua praktikumimaterjalid ühiktestide automatiseeritud genereerimiseks kasutades Randoopi aine “Tarkvara Testimine” (LTAT.05.006) raames Tartu Ülikoolis. Töö annab ülevaate materjalidest ja ülesannetest. Praktikum viidi läbi 2020 kevadsemestril. Tagasiside koguti ja analüüsiti ning tehti soovitused täiendusteks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta 2020
PDF lisad