arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Valimiste teadetetahvli implementeerimine kasutades HyperLedger Fabric raamistikku
Nimi Sergei Kuštšenko
Kokkuvõte Käesolevas töös kirjeldatakse veebipõhise hääletussüsteemi arhitektuuri, mis põhineb Gennaro Avitabile [1] tööl. Me kaalume tehnilisi aspekte hääletussüsteemi rakendamiseks ja tuginedes täpsustatud kirjeldusele implementeerime seda mikroteenuste platvormina. Implementeeritud lahendus koosneb erinevatest osadest nagu valijarakendus, kogumisteenus, võtmerakendus, valimise haldusteenus ja teadetetahvel. Teadetetahvel on
HyperLedger Fabricu abiga rakendatud loalise plokiahela võrguna. Rakendatud lahenduse valideerimiseks viisime läbi testimise kasutades erinevaid testimismetoodikaid. Süsteemne testimine näitas, et lahendus täidab funktsionaalseid nõudeid ning on praktiliselt kasutatav. Kuid veebirakenduste autentimise sammu võib tõsta võrgukihist rakenduskihti, et parendada üldist kasutajakogemust. Jõudlustestimine tuvastas, et kui valimisel on rohkem kui 8 valikut siis hääle andmine võtab rohkem kui 10 sekundit, luues kehva kasutajakogemuse. Tulevikus süsteemi täiustatakse erineva funktsionaalsusega ning modifitseeritakse, selleks et muuta süsteemi jõudlust ja üldist kasutamist.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Ivo Kubjas
Kaitsmise aasta 2020
PDF