arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Automaattestid andmebaaside ainele
Nimi Martti Kakk
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö raames valmisid automaattestid ainele „Andmebaasid“. Töö eesmärk oli kiirendada ja ühtlustada kodutöö ülesannete kontrollimist ja hindamist. Bakalaureusetöö koosneb autori kirjutatud skriptist ja analüüsist, kus võrreldakse vana ja uut hindamisviisi, antakse ülevaade skripti ülesehitusest ja töötamisest ning kirjeldatakse ka edasiarendamisvõimalusi.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2020
PDF lisad