Kursuse LTAT.03.001 Programmeerimine logikirjete analüüsimine

Nimi
Ingrid Laurikainen
Kokkuvõte
Moodle’i tegevuslogide analüüsimine on ajamahukas. Et analüüsi protsessi lihtsustada, loodi antud töö raames tarkvara, mis aitaks logikirjeid analüüsida. Loodud tarkvara võtab sisendina kolm erinevat faili ja nende töötlemise ja filtreerimise põhjal loob erinevaid tabeleid ja graafikuid, mille põhjal on võimalik teha järeldusi erinevate Moodle’i kursuste kohta.
Antud töös analüüsiti programmeerimise kursuse logikirjeid. Uuriti, millised kursuse materjalid on vajalikud, kui olulised on kodutööd üliõpilaste jaoks, kas lisaülesannete või enesekontrolli testide lahendamine mõjutab üliõpilase edukust ning kas hinnete ja logikirjete arvu vahel on korrelatsioon.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Reimo Palm
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF