arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Lõputöö teksti analüsaator
Nimi Karl Erik Karindi
Kokkuvõte Käesolevas lõputöös loodi programm, mis keeletehnoloogilisi lahendusi kasutades annab lõputöö kirjutajale automaatset tagasisidet lõputöö kohta. Programmi eesmärk oli katsetada EstNLTK funktsionaalsusi ja oma loodud analüsaatorite reegleid. Selle kasutamiseks loodi API ja kasutajaliides. Lõpuks paluti mitme iteratsiooni jooksul tudengitel testida programmi ja anda sellele tagasisidet. Tulemuste analüüsis selgus, et kasutajad parandasid oma tekstides analüsaatori välja toodud vead ja kokkuvõtlikult hinnati analüsaatorit positiivselt.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta 2020
PDF lisad