arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Masinõppe Mudelite Treenimise Simulatsioonid Autonoomsetele Sõidukitele
Nimi Kertu Toompea
Kokkuvõte Masinõppe mudelite treenimine autonoomsete sõidukite jaoks nõuab palju andmeid, mille käsitsi märgendamine on aeganõudev. Simulatsioonid aitavad seda protsessi automatiseerida. Käesolev töö koostab ülevaate 12-st internetiotsingu abil leitud simulatsioonist ja analüüsib neid lähtuvalt nende sobivusest maastikul liikuvatele sõidukitele (säilitades võimaluse liikuda ka linnakeskkonnas).
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raimond-Hendrik Tunnel, Tambet Matiisen
Kaitsmise aasta 2020
PDF