arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Bomb Golf – Täpsuspõhine Mobiilimäng
Nimi Kaarel Rüüsak
Kokkuvõte Selles bakalaureusetöös on käsitletud mobiilimängu Bomb Golf loomist. Väga vähesed arendajad on loonud häid 3D mobiilimänge, mis põhinevad füüsika simulatsiooni kasutamisel ning tasustavad mängija täpsust ning ajastust. Töö aitab täita seda auku turul, luues mängu, millel on unikaalne mängumehaanikate kombinatsioon. Selle bakalaureusetöö käigus testiti mängu avalikul näitusel, et leida probleeme mängu disainis ning mängu uuendada. Hiljem laeti see mäng Google Play poodi üles ning seda testiti üle veebi. Teisest testist kogutud andmeid kasutati selleks, et pakkuda välja ettepanekuid tulevikus mängu edasi arendamiseks. Enamus mängu arendust toimus kaheliikmelises meeskonnas.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta 2020
PDF lisad