Ülevaade Microsoft Power BI-st ja õppematerjali koostamine

Nimi
Richard Nõmm
Kokkuvõte
Selles töös kirjeldatakse andmete analüüsimise programmi Microsoft Power BI ja koostatakse selle kohta õppematerjal. Antakse ülevaade programmi kujunemise ajaloost ja kirjeldatakse võimalusi andmete sissetoomiseks, hoidmiseks ja visualiseerimiseks. Lisaks sellele kirjeldatakse õppematerjali koostamist, mis tutvustab programmi Power BI Desktop.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF