Õppijate lahendusprotsesside analüüsimine Thonny logifailide põhjal

Nimi
Sten Vaher
Kokkuvõte
Programmeerimise õppimine on protsess, mille puhul õpetaja ei näe, kuidas õppija oma teadmisi omandab. Ainuke senine vahend õpetajate jaoks on õppijatele ülesannete lahendada andmine, mille käigus saab hinnata lahenduse korrektsust, kuid puudu jääb tihtilugu lahenduskäik. Thonny on programmeerimiskeskkond, mis salvestab ülesande lahenduskäigu logifaili ning MOOC-i „Programmeerimise alused“ käigus koguti õppijate arvestusülesannete lahenduskäigu logifailid. Logifailidest on võimalik näha iga õppija lahendusprotsessi, mille uurimine võib anda õpetajatele täpsemaid juhtnööre õppijate edaspidiseks õpetamiseks. Bakalaureusetöö käigus uuriti MOOC-i arvestustöö logifaile, märkides erinevaid parameetreid. Eesmärk oli kirjeldada erinevate õppijate lahendusprotsesse ning uurida erinevusi õppijate vahel. Peamiseks uuritavaks tingimuseks oli õppijate, kes alustavad testimi-sega varakult, võrdlus õppijatega, kes teevad suurema osa koodist enne testimist valmis. Saadud tulemuste põhjal tuli välja, et pideva testimise õpetamine ei pruugi olla ainuõige lähenemine programmeerimise õpetamisele. Töö käigus selgus, et enim on õppijatel probleeme andmetüüpide ja süntaksiga. Selle tulemusena pakuti välja, et iga õppija võiks korra mõnele targemale inimesele lahti seletada enda kirjutatud koodi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Heidi Meier
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF