Veebirakendus venekeelsete ülesannete loomiseks ja haldamiseks

Nimi
Rain Mürkhain
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on veebipõhise rakenduse loomine venekeelsete ülesannete loomiseks ja haldamiseks, mis aitab võõrkeele õppimist ja õpetamist. Töö algab hetkel olemasolevate keeleõppe ressursside ning nende puuduste ülevaatega. Seejärel on välja toodud valminud rakenduse ülesandetüübid, selgitatud loodud rakenduse tööpõhimõtteid, kirjeldatud arhitektuurilisi valikuid ja kasutatud tehnoloogiaid. Viimaseks on välja toodud edasiarendusvõimalused, et loodud rakendus vene keele õpetamisel veelgi kasulikum oleks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Lidia Feklistova
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF Lisad