Murelahendajate koostamine Tartu Ülikooli kursuse „Objektorienteeritud programmeerimine” tarbeks

Nimi
Anett Klaanberg
Kokkuvõte
Tartu Ülikooli kursus „Objektorienteeritud programmeerimine” on muutumas üliõpilaste seas aina populaarsemaks valikuks. Suuremast kursusel osalejate arvust on tingitud olukord, kus osalejatel on üha erinevam taust ning varasem programmeerimiskogemus, mis muudab kursuse keerulisemaks nii õppurite kui ka läbiviijate jaoks. Ennist on rakendatud vihjete komplektide ehk murelahendajate süsteemi MOOC-ide (ingl massive open online course) raames põhieesmärgiga vähendada abiliinile esitatavate korduma kippuvate küsimuste arvu. Käesoleva bakalaureusetöö peamine fookus on aga toetada murelahendajate abil üliõpilaste õppeprotsessi. Selleks loodi viie praktikumi tarbeks murelahendajad ning analüüsiti üliõpilaste tagasiside põhjal nende tarvilikkust „Objektorienteeritud programmeerimine” kursusel. Tulemile tuginedes võib öelda, et üliõpilased said loodud murelahendajatest kursusel õppimisel abi ning pidasid neid kasulikeks õppematerjalideks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Marina Lepp
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF