Programmide sarnasuse määratlemine ühe programmeerimisülesande näitel

Nimi
Heli-Katri Marttila
Kokkuvõte
Programmeerimise õppimine ja õpetamine muutub aina populaarsemaks. Kuna seda tehakse erinevates õppevormides ja erinevate juhendajatega, võivad koostööle ja materjalide kasutamisele kehtestatud nõuded suuresti erineda. Seetõttu võivad keerukamate situatsioonide puhul erineda õpetajate ja õppijate arusaamad lubatud sarnasusest ja plagiaadist. Kuigi programmide sarnasuse tuvastamiseks saab kasutada automaatseid vahendeid, peab lõpliku otsuse tegema siiski inimene. Töös uuriti algajatele mõeldud programmeerimiskursuse ühe ülesande 24 lahenduse omavahelist sarnasust. Seda tehti kolmes faasis, esialgu vaadati programmid käsitsi läbi, seejärel kasutati Moodle’i automaatset sarnasuse analüüsi, mõlema tulemusena saadi sarnaste lahenduste klastrid. Kolmandaks moodustati eelneva kahe tulemuste põhjal kuus olemuselt erinevat lahenduste paari, mida paluti hinnata sama kursuse mentoritel. Selle tulemusena selgus, milliseid aspekte peetakse sarnasuse hindamisel peamiselt silmas ning milliseid tehnikaid võidakse jälgede segamiseks kasutada. Esile toodi muutujate nimed, lahenduste pikkused, programmide struktuur ja sisu. Mentorite üldised hinnangud plagiaadi osas peamiselt kattusid, kuid esines ka vastandlikke arvamusi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Eno Tõnisson, Heidi Meier
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF