Kalaparvede liikumise simulatsioon

Nimi
Erik Martin Vetemaa
Kokkuvõte
Kalaparved on näide emergentsest käitumisest, kus rühma käitumine põhineb rühma liikmete lihtsal koostoimel. Kalaparvede käitumist simuleeritakse tavaliselt kasutades Boidsi algoritmi. Algoritm põhineb kolmel reeglil, mida rühma liikmed järgivad: lahknemine, joondumine ja kogunemine. Käesolevas bakalaureusetöös antakse ülevaade tüüpilisest Boidsi algoritmi rakendamisest ja pakutakse sellele parandusi. Algoritmile lisatakse ka kolm uut reeglit. Need reeglid on uitamine, kiskjate vältimine ja takistuste vältimine. Töö eesmärk on luua algoritm visuaalselt huvitava ja loomutruu kalaparvede simulatsiooni jaoks. Algoritmile lisaks luuakse ka näidisrakendus, mille abil saab vaadelda kalaparvede liikumist loodud algoritmi põhjal. Töö lõpus analüüsitakse visuaalseid tulemusi ja pakutakse edasiarenduse võimalusi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF Lisad