arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Smart-ID Android rakenduse võrgusuhtluse pealtkuulamine
Nimi Kärt Ilja
Kokkuvõte Selles lõputöös analüüsitakse tehnilisi vahendeid, kuidas jälgida Smart-ID Androidi rakenduse ja serveri vahelist võrgusidet. See annab ülevaate Smart-ID lahendusest ja tutvustab seejärel võrguliikluse pealtkuulamiseks kasutatavat vahendusrünnaku mõistet. Võrguliikluse pealtkuulamise rünnaku edukaks rakendamiseks tuli Smart-ID rakenduses sertifikaatide kinnistamise mehhanism deaktiveerida. See lõputöö annab juhiseid Smart-ID rakenduse võrguturbe konfiguratsioonide muutmiseks ja mitmproxy tööriista seadistamiseks võrguliikluse pealtkuulamise rakendamiseks. Kavandatud meetodite abil saab võrgutaotlusi jälgida ja kontrollida, et kasutaja Android-seadmest ei saadeta välja üleliigseid isikuandmeid.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Arnis Paršovs
Kaitsmise aasta 2020
PDF