arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Siseruumide õhukvaliteedi mõõtja prototüüp
Nimi Rimante Valancauskaite
Kokkuvõte Antud töö eesmärgiks on analüüsida isetehtud siseruumide õhukvaliteedi mõõtjalt saadud andmete usaldusväärsust ning võrrelda neid kaubandusliku lõpptootega Netamo “Smart Home Weather Station“. Töö käigus valmis siseruumi õhukvaliteedi mõõtja prototüüp, mis oli võimeline lugema temperatuuri, niiskuse, CO2 ja õhurõhu tulemusi reaalajas. Prototüüp koosnes ESP32 mikrokontrollerist ja kahest lisa sensorist SCD30 ja BMP280. Kogutud andmed hoiustati pilve põhises andmebaasis, kasutades MQTT tehnoloogiat ühendusena. Prototüübi poolt kogutud andmed olid sarnased Netamo omadega ning väikestest nihetest hoolimata võis neid lugeda usaldusväärseteks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Alo Peets, Rainer Paat
Kaitsmise aasta 2020
PDF