Murelahendajad programmeerimise kursusel

Nimi
Mihkel Pent
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on täiendada ja koostada Tartu Ülikooli kursusele “Tehnoloogia tarbijast loojaks” murelahendajaid. Murelahendaja on vihjete komplekt, mis võimaldab õpilastel küsimuste ja vastuste kaudu ülesannete lahendamisel abi saada. Töö raames koostati ka tagasiside küsimustik, et teada saada, mida arvavad murelahendajatest antud kursuse informaatikaõpetajad ja kaugmentorid. Bakalaureusetöö raames laiali saadetud küsimustikule vastas 16 mentorit. Tagasiside analüüsi käigus selgitati välja, et suur osa õpetajatest on murelahendajatest positiivsel arvamusel.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Marina Lepp
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF