Kohanduv veebirakendus eesti keele sõnavara ja grammatika õppimiseks

Nimi
Janna-Liina Leemets
Kokkuvõte
Siinse praktilise bakalaureusetöö eesmärk oli luua veebimäng eesti keele käänete ja sünonüümide omandamiseks, mis kohandub kasutaja vastustele. Programm sobib kasutamiseks esimeses kolmes kooliastmes õpilastele kui ka välismaalastele. Keelemängu sünonüümitestid loodi automaatselt, kasutades kahte korpust, morfoloogilist analüsaatorit, Eesti Wordnetti, ebasobivate sõnade loetelu ja Word2Vec mudelit. Kohanemise saavutamiseks loodi Leitneri süsteemist lihtsustatud algoritm. Töös kirjeldatakse õpperakendust, testide genereerimisalgoritmi ning adaptiivuse algoritmi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Aller
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF