Diginootide meloodiaanalüsaator

Nimi
Ludvig Leis
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärk oli luua tarkvaralahendus digitaalsete nootide meloodiate analüüsimiseks. Töös antakse lühiülevaade noodikirja ja helisalvestise analüüsi erinevustest. Samuti tutvustatakse diginoodi enim levinud failitüüpe ning loodud programme noodistuste analüüsimiseks. Töös tutvustatakse põhjalikult valminud tarkvaralahenduse sisu. Programmi arendusetapid kirjeldatakse detailselt lahti ja antakse ülevaade testimise tulemustest. Lõpuks pakutakse välja programmi edasiarendusvõimalused.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Aller
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF