arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Diginootide meloodiaanalüsaator
Nimi Ludvig Leis
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk oli luua tarkvaralahendus digitaalsete nootide meloodiate analüüsimiseks. Töös antakse lühiülevaade noodikirja ja helisalvestise analüüsi erinevustest. Samuti tutvustatakse diginoodi enim levinud failitüüpe ning loodud programme noodistuste analüüsimiseks. Töös tutvustatakse põhjalikult valminud tarkvaralahenduse sisu. Programmi arendusetapid kirjeldatakse detailselt lahti ja antakse ülevaade testimise tulemustest. Lõpuks pakutakse välja programmi edasiarendusvõimalused.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Aller
Kaitsmise aasta 2020
PDF