arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Ostutšeki skaneerimise mobiilirakendus
Nimi Anette Jaakson
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk on luua Androidi mobiilirakendus, mis muudab oma igapäevaste kulutuste jälgimise inimeste jaoks mugavamaks ja lihtsamaks.
Rakendus võimaldab kasutajal oma toidupoodide ostutšekke pildistada ning pildilt saadud teksti töötlemise tulemusena saadud informatsiooni salvestada virtuaaltšeki kujul. Lisaks kuvab mobiilirakendus erinevat informatsiooni ja graafikuid kasutaja väljaminekute kohta, mis põhineb salvestatud virtuaaltšekkidel.
Töös tutvustatakse mobiilirakenduse arhitektuuri, tööpõhimõtet, kasutatud tehnoloogiaid, kirjeldatakse mobiilirakenduse kasutamist ning tuuakse välja sarnaste mobiilirakenduste eeliseid ja puudujääke. Töö lõpus analüüsitakse valminud rakendust ning tuuakse välja mobiilirakenduse edasiarendamise võimalused.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Krista Liin
Kaitsmise aasta 2020
PDF