Pythoni süntaksivigade analüüs algajasõbralikumate veateadete kuvamiseks

Nimi
Kaarel Loide
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärk on uurida varasemate uurimuste põhjal levinumaid algajate poolt tehtud süntaksivigasid programmeerimisekeeles Python ning analüüsida ja võrrelda erinevaid lahendusi, mille abil püütakse selgemaid veateateid luua. Omandatud teadmisi silmas pidades luuakse töö raames tarkvara, mis pakub parendatud veateateid algajate seas enim levinud süntaksivigade kohta.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Aivar Annamaa, Vesal Vojdani
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF