arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Pythoni süntaksivigade analüüs algajasõbralikumate veateadete kuvamiseks
Nimi Kaarel Loide
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk on uurida varasemate uurimuste põhjal levinumaid algajate poolt tehtud süntaksivigasid programmeerimisekeeles Python ning analüüsida ja võrrelda erinevaid lahendusi, mille abil püütakse selgemaid veateateid luua. Omandatud teadmisi silmas pidades luuakse töö raames tarkvara, mis pakub parendatud veateateid algajate seas enim levinud süntaksivigade kohta.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Aivar Annamaa, Vesal Vojdani
Kaitsmise aasta 2020
PDF