arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Ülevaade lõhnavat koodi tuvastavatest programmidest Androidi ja iOS-i rakendustarkvaradele
Nimi Liisa Sakerman
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk on anda ajakohane ülevaade lõhnava koodi tuvastamise programmidest, mis on suunatud Androidi ja iOS-i keskkondadele. Arendajatele on olemas mitmeid abivahendeid, mis tuvastavad lõhnavat koodi ning aitavad koodi refaktoreerida. Enamik programme tuvastavad ainult osa kõikidest lõhnava koodi tüüpidest ning mõnikord kasutavad erinevaid reegleid ja metoodikaid nende analüüsil ning määramisel. Töös tehakse kindlaks käsitletavate programmide leitud koodilõhnad ning antakse ülevaade nende sobivusest Androidi ja iOS-i rakendustele. Programmid testitakse mitme erineva Androidi rakenduse peal.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Kristiina Rahkema
Kaitsmise aasta 2020
PDF