Sortimismeetodite testid ainele „Algoritmid ja andmestruktuurid“

Nimi
Raul Lehesalu
Kokkuvõte
Käesoleval sajandil on veebiõppe levik kiirendanud ülikoolihariduse bakalaureuseõppe standardiseerumist. Arvutiteaduse bakalaureuseõppe esimesel aastal kasutatakse tudengite hindamisel sageli teste, kuid kasvava tudengite arvu tõttu kuuluvad testid üha enam ka teise aasta kursuste õppevahendite hulka. Automaatse hindamisega testid kontrollivad tihti ainult faktiteadmisi. See bakalaureusetöö seab aga eesmärgiks luua ülesandeid, mille vastust õpiku mõisted või veebiotsing enamasti ei paku. Töö praktiline väljund on kaks sortimisalgoritmide testi Tartu Ülikooli „Algoritmide ja andmestruktuuride“ aine Moodle’i õpikeskkonnas. Kirjeldatakse valminud õppevahendi loomise protsessi alates lähteülesannete kogumisest kuni testide koostamiseni. Ülesannete ideed pärinevad peamiselt valitud ülikoolide avalikest õppematerjalidest. Teste plaanitakse õppetöös kasutama hakata 2020. aasta sügissemestril ja nende peamine eesmärk on pakkuda tudengitele enesehindamise võimalust.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Ahti Peder
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF