Apache MiNiFi efektiivsus servandmetöötluse raamistikuna

Nimi
Kaire Koljal
Kokkuvõte
IoT võrgustiku laienemise ning seadmete poolt kogutavate andmemahtude suurenemise tagajärjel ei ole andmete pilve saatmine alati kõige mõistlikum. Paraku pole kõik IoT seadmetel piisavalt ressursse, et andmeid ise töödelda. Selle bakalaureusetöö eesmärk on hinnata, kas piiratud ressurssidega seadmetes, nagu Raspberry Pi, on Apache MiNiFi’l eeliseid võrreldes kõikide andmete edasi saatmisega pilve ning kui mõistlik on selliste raamistike kasutamise servaseadmes üldiselt. Käesolevas töös võrreldakse MiNiFi’ga saadetud andmete ja analüüsimata andmete edastamisel kulunud Raspberry ressursside hulka ning töödeldavate andmete mahtu. Samuti võrreldakse kogu andmevoo ahela latentsusaega Raspberry Pi’st Apache Sparkini jõudmiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Pelle Jakovits
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF