Täishäälikute klassifitseerimine kujutletud kõnest masinõppega

Nimi
Markus-Oliver Tamm
Kokkuvõte
Kujutletud kõne on võrdlemisi uus elektroentsefalograaphia neuro-paradigma, mida on aju-arvuti liidese(ingl. Brain-Computer Interface, lüh. BCI) rakendustes vähe kasutatud. Kujutletud kõne abil saab füüsiliste puudega inimestele anda võimaluse suhelda ning nutiseadmeid kasutada. Selleks tuleb neil lasta ette kujutada vastavaid sõnu või käsklusi ning ettekujutamisest tekkivaid ajulained seejärel BCI seadme abil mõõta ning klassifitseerida. Selle uurimuse eesmärk on kinnitada eelnevalt tehtud uurimuste tulemusi ning seejärel luua uus, vähemate kihtidega, tõhus närvivõrk mis siiski suudab saavutada võrreldava täpsuse klassifitseerimisel. Klassifitseerijate eesmärk on eristada erinevate sõnade või häälikute kujuteldud hääldamisest tulenevaid signaale. Selles uurimuses kasutatakse andmebaasi, mis sisaldab 15 erineva katsealuse EEG andmeid 5 erineva täishääliku(a,e,i,o,u) hääldamise kohta. Lisakskorratakse kahe eelneva uurimuse tulemusi ning võrreldakse saadud tulemusi uurimuste originaaltulemustega. Töös kirjeldatakse andmete eeltöötlust, närvivõrgu ülesehitust ning kolme erinevat ülekandmisõppe meetodit, mida kasutati. Loodud närvivõrku kasutatakse ajusignaalide klassifitseerimiseks ning tuuakse välja, mis klassifitseerimistäpsused saadi ning mis tegurid neid tulemusi mõjutasid.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Yar Muhammad, Naveed Muhammad
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF