Terviseandmete jälgimine MySignals arenduskomplektiga

Nimi
Karl Meldorf
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on luua rakendus, mis kasutades MySignals’i arendusplaati ja sensoreid võimaldab mõõta kasutaja vere hapniku küllastatuse taset, vererõhku ning kehatemperatuuri. Mõõdetud tulemused salvestatakse loodavas veebirakenduses, kus kasutaja saab näha enda mõõtmistulemusi. Töö sekundaarne eesmärk on näidata, kuidas kasutada MySignals’i platvormi. Töö esimeses peatükis antakse ülevaade asjade interneti olulisusest ning tuuakse kaks näidet, kuidas oleks asjade internetist kasu tervishoius. Teises peatükis tutvustatakse töös kasutatud riistvara komponente. Kolmandas peatükis kirjeldatakse loodud rakendust ja selle osasid. Töö tulemusena valmis kaks Arduino juhtprogrammi ja veebirakendus, mis täitsid töös seatud eesmärgid.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Alo Peets
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF