arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


UXP komponentide koormustestimise automatiseerimine
Nimi Hendrik Šuvalov
Kokkuvõte Töö kirjeldab UXP komponentidele UXP Security Server ja UXP Connector automaatsete koormustestijate implementatsiooni. Koormustestimine on süsteemile koormuse rakendamine, et kindlustada süsteemi funktsionaalsus selle suurema kasutamise korral. Antud töö käigus valminud tarkvara võimaldab UXP arendajatel hoida silma peal süsteemi funktsionaalsusel ning selle muudatustel süsteemi uuendamisel.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Yar Muhammad, Margus Freudenthal, Ilja Kromonov
Kaitsmise aasta 2020
PDF lisad