Teemade evolutsioon psühholoogias

Nimi
Ott-Kaarel Martens
Kokkuvõte
Teemade mudeldamine on kogum statistilisi meetodeid diskreetsete
andmekogumite (näiteks tekstikorpuste) modelleerimiseks. Sellist mudeldamist kasutatakse tekstikaeves teksti varjatud semantiliste struktuuride leidmiseks. Varjatud Dirichlet Jaotamine ( ing Latent Dirichlet Allocation) on generatiivne teemamudeldamise meetod, mis modelleerib teksti kui mikstuuri teemadest. Käesolevas töös rakendatakse Varjatud Dirichlet Jaotamist suurele psühholoogiaalaste tekstide korpusele. Töös genereeritakse 100 teemaga teemamudel, ning saadud teemad pealkirjastatakse. Teemade esinemist analüüsitakse 40-aastase perioodi vältel. Saadud mudelit on võimalik rakendata järgnevates uurimustes.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Eduard Barbu
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF