Stiimulõppel põhinev nutika kodu küttelahendus Energy2D simulatsioonitarkvaras

Nimi
Erik Mukk
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö käigus loodi masinõppel põhinev küttesüsteem. Süsteem
põhineb stiimulõppel, mis õpib ja automatiseerib kütmist Energy2D tarkvaral jooksvates
simulatsioonides. Loodud lahenduse hindamiseks võrreldakse stiimulõppel valminud
süsteeme etalonlahendusega, milleks on termostaadil põhinev kütmine. Valminud stiimulõppel
põhinevad lahendused suudavad ruumis olevat küttekeha iseseisvalt juhtida.
Süsteemi on enne treenimist võimalik konfigureerida nii, et see arvestaks erineval määral
elektrihinnaga. Konfiguratisoonist sõltuvalt muutub ka ruumi kütmisprofiil. Sellise
lahendusega suudeti saavutada 5%-15% sääst rahas võrdluses termostaatlahendusega,
säilitades sama hea või isegi parema sihttemperatuuri hoidmise oskuse. Töö lõppeb loodud
lahenduse kitsaskohtade identifitseerimisega ning nende lahendamiseks näpunäidete
andmisega. Samuti pakutakse välja tuleviku arendussuunad.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jakob Mass
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF